PROGRAM TAKLIMAT KESEDARAN CERUN AWAM DI KUALA LUMPUR

PROGRAM TAKLIMAT KESEDARAN CERUN AWAM DI KUALA LUMPUR

Pada 19 Mei 2024 , Ahad - JMG Selangor/Wilayah Persekutuan telah terlibat dalam Program Taklimat Kesedaran Cerun Awam di Kuala Lumpur. Taklimat berkenaan pengurusan bahaya dan risiko bencana geologi telah disampaikan oleh P.Geol Qalam A’zad bin Rosle wakil dari JMG Selangor/Wilayah Persekutuan. Selain itu, terdapat juga taklimat berkenaan pengenalan kepada tanah runtuh, sistem pembaikan,pengawasan dan penyelenggaraan cerun untuk orang awam yang disampaikan oleh pihak JKR. Taklimat juga merangkumi berkenaan apa yang komuniti lakukan untuk mengurangkan kemungkinan tanah runtuh telah disampaikan oleh Ms Eriko Motoyama dari Slope watch.

PENILAIAN BAHAYA RISIKO DAN ASPEK KONSERVASI LALUAN PENDAKIAN DI BUKIT TABUR, PERMATANG KUARZA, GOMBAK, SELANGOR

PENILAIAN BAHAYA RISIKO DAN ASPEK KONSERVASI LALUAN PENDAKIAN DI BUKIT TABUR, PERMATANG KUARZA, GOMBAK, SELANGOR
24 JUN 2024 – Pihak JMG telah dijemput oleh Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (JPNS) untuk menyertai lawatan kerja untuk merangka pengurusan strategik bertujuan pembukaan semula laluan pendakian di Bukit Tabur, Permatang Kuarza Gombak. Lawatan ini turut disertai oleh rakan strategik iaitu Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Selangor (MOTAC), Tourism Selangor, Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ), BOMBA, PDRM dan Persatuan Malim Gunung Perhutanan Negeri Selangor.
Pihak JMG diketuai pengarah negeri Selangor, P.Geol. Tuan Rusli bin Tuan Mohamed telah melaksanakan penilaian awal terhadap laluan mendaki yang dicirikan oleh kepelbagaian bentuk dan sifat geologi seperti ‘residual soil, colluvium, vertical quartz cliff’ dan mineral kuarza yang dapat dilihat sepanjang laluan tersebut. Pihak JMG juga telah memberikan penerangan kepada pihak perhutanan, malim gunung dan rakan agensi yang terlibat sepanjang laluan tersebut dalam aspek kajibumi dan keselamatan laluan. Kumpulan JMG dianggotai pegawai daripada Geologi Warisan, Hidrogeologi, Sumber Mineral, Geologi Kejuruteraan dan GIS.
Pihak JMG merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat terutama pihak JPNS dan Persatuan Malim Gunung Selangor dalam membantu penilaian keselamatan laluan pendakian. Permatang Kuarza, Gombak merupakan muka bentuk bumi yang terpanjang di Asia, perlu dipelihara dan dihargai oleh masyarakat sebagai warisan berharga yang ada di bumi Malaysia bertuah ini.

LAWATAN GEOPARK PASUKAN JMGSWP BERSAMA PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

LAWATAN GEOPARK PASUKAN JMGSWP BERSAMA PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

SELANGOR, 12 JUN 2024 - Pasukan Jabatan Mineral dan Geosains Selangor/Wilayah Persekutuan yang diketuai P.Geol En. Iszaynuddin Abd. Hamid membantu dalam program lawatan lapangan pelajar Tahun 3, Jabatan Geosains, Fakulti Sains Bumi, Universiti Malaysia Kelantan atas seliaan Dr. Hafzan Eva binti Mansor dan Prof. Madya Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan, telah melawat beberapa geotapak di Geopark - Hulu Langat. Senarai geotapak yang dilawati adalah singkapan:

  1. Rijang Gombak
  2. Genting Sempah Volcano Complex
  3. Syis Selut, dan
  4. Olistostrom Genting Sempah