Majlis penyerahan output projek penghasilan peta bahaya dan risiko cerun (Pbrc) kepada pihak berkuasa tempatan peringkat negeri selangor

Majlis penyerahan output projek penghasilan peta bahaya dan risiko cerun (Pbrc) kepada pihak berkuasa tempatan peringkat negeri selangor

Pada 20hb. September 2017, telah diadakan sesi Penyerahan Peta Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) kepada pihak berkuasa tempatan peringkat Negeri Selangor di Bilik Gerakan Negeri, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SSAAS) Shah Alam. Program tersebut telah disaksikan oleh Y.B. Dato' Mohd Amin bin Ahmad Ahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor bersama Y. Bhg. Dato' Mazalan bin Md Noor, Timbalan Setiausaha Kerajaan. Majlis penyerahan dibuat sempena Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Negeri Selangor Bil. 1/2017.

Program tersebut turun dihadiri pegawai-pegawai kanan kerajaan Negeri Selangor dan ketua-ketua jabatan agensi kerajaan dan pusat peringkat Negeri Selangor. Penyerahan maklumat PBRC adalah kepada lima Pihak Berkuasa Tempatan, iaitu Majlis Daerah Hulu Langat (MDHS), Majlis Perbandaran Selayang (MPS), Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ), Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) dan Majlis Perbandaran Sepang (MPSp). Turut menerima serahan adalah Plan Malaysia@Selangor  (Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Selangor) dan Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.

Walik JMG yang menyempurnakan sesi penyerahan peta-peta adalah Tuan Haji Mohd Zukeri bin Ab. Ghani, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), En. Azhari bin Ahmad, Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Teknikal dan En. Tuan Rusli bin Tuan Mohamed, Timbalan Pengarah Selangor/Wilayah Persekutuan.

Baca selanjutnya

SUMBANGAN JMG DALAM OPERASI MEMADAMKAN KEBAKARAN DI HUTAN SIMPAN KUALA LANGAT SELATAN, SELANGOR.

SUMBANGAN JMG DALAM OPERASI MEMADAMKAN KEBAKARAN DI HUTAN SIMPAN KUALA LANGAT SELATAN, SELANGOR.

JMG Selangor/Wilayah Persekutuan telah terlibat secara langsung dalam operasi bersepadu memadamkan kebakaran Hutan Simpan Kuala Langat Selatan pada bulan Ogos 2017 yang melibatkan 9 buah agensi di Negeri Selangor. Kawasan yang terbakar seluas 235.7 ekar adalah merupakan kawasan tanah gambut di dalam hutan simpan tersebut.

JMG telah mengaktifkan sejumlah 4 buah telaga air tanah sediada di dalam hutan simpan ini. Telaga-telaga ini adalah sebahagian daripada telaga air tanah yang telah dibina oleh JMG mulai tahun 2009 di bawah Program Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur bagi Mencegah Kebakaran Tanah Gambut untuk Mengatasi Jerebu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Air tanah daripada 4 buah telaga ini yang telah dipam ke dalam parit-parit yang bersebelahan adalah merupakan sumber air yang utama bagi memadamkan kebakaran ini. Telaga-telaga tersebut telah diaktifkan selama 24 jam dan jumlah air tanah yang dikeluarkan ialah sebanyak 30 juta liter. Dengan sumber air tanah yang mencukupi ini dan kerjasama daripada agensi-agensi lain, operasi ini telah berjaya memadamkan keseluruhan gambut yang terbakar tersebut dalam masa 15 hari iaitu bermula pada 04 hingga 18 Ogos 2017. Kejayaan operasi ini telah mendapat perhatian daripada Kerajaan Negeri dan telah mendapat liputan yang meluas daripada media massa tempatan.

Baca selanjutnya