sesi perbincangan bersama kontraktor dan konsultan

sesi perbincangan bersama kontraktor dan konsultan

Pada 6hb. November 2017, Satu sesi perbincangan pra-projek dan post-projek telah diadakan bagi membincangkan status kemajuan projek. Perbincangan ini telah diterapkan dalam amalan JMGSWP bagi meningkatkan lagi kecekapan  penyampaian projek dan juga bertukar buah fikiran dengan pihak kontraktor dan konsultan dalam mencapai tujuan utama iaitu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.

Baca selanjutnya

Taklimat sistem maklumat geospartial terain dan cerun negara (NaTSIS)

Taklimat sistem maklumat geospartial terain dan cerun negara (NaTSIS)

Pada 03hb. November 2017, Satu Majlis Penerangan Sistem Maklumat Geospatial Terain dan Cerun Negara atau NaTSIS (National Terrain and Slope Geospatial Information System) hasil dari Projek Penghasilan Peta Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) beserta Majlis Penyerahan Komputer telah diadakan di JMGSWP.

Pihak-pihak berkepentingan yang terlibat sama adalah Majlis Perbandaran Hulu Selangor, Majlis Perbandaran Selayang, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Majlis Perbandaran Kajang, Majlis Perbandaran Sepang, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Selangor dan Unit Pengurusan Bencana SUK Selangor.

Pengisian program adalah penerangan ke atas maklumat yang disediakan oleh NaTSIS dan tatacara penggunaan.

Baca selanjutnya