sesi perbincangan bersama kontraktor dan konsultan

sesi perbincangan bersama kontraktor dan konsultan

Pada 6hb. November 2017, Satu sesi perbincangan pra-projek dan post-projek telah diadakan bagi membincangkan status kemajuan projek. Perbincangan ini telah diterapkan dalam amalan JMGSWP bagi meningkatkan lagi kecekapan  penyampaian projek dan juga bertukar buah fikiran dengan pihak kontraktor dan konsultan dalam mencapai tujuan utama iaitu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.

Baca selanjutnya