Aktiviti Persampelan Air Sisa Industri Batik

Aktiviti Persampelan Air Sisa Industri Batik
Kuala Terengganu 11 - 12 Jun 2024, Cawangan Teknologi Bahan Termaju, Pusat Penyelidikan Mineral (CTBT, PPM) telah menjalankan aktiviti persampelan air sisa industri batik di Kuala Terengganu, Terengganu dan Kota Bharu, Kelantan. Seramai 2 orang kakitangan CTBT dan seorang pelajar latihan industri terlibat dalam kerja lapangan ini.
Sampel telah diambil di Kilang Desa Murni dan pengusaha batik di Kraftangan Terengganu. Manakala di kota bharu, di Kilang Tarmizi Batik. Sampel air ini akan digunakan bagi projek manik penjerap air berwarna yg sedang dijalankan.