BENGKEL PENCIRIAN BAHAN NANO

BENGKEL PENCIRIAN BAHAN NANO
Ipoh, 3 Oktober - Cawangan Pelaksana Pengkomersialan (CPP) dengan kerjasama Crest Analytic Sdn Bhd telah mengadakan satu Bengkel Pencirian Bahan Nano bagi menentukan saiz partikel, zeta potential dan berat molekul menggunakan alat nanoBrook OMNI.
Penceramah pada bengkel ini ialah Sarah M. Sakamoto dari Brookhaven Instruments, New York. Beliau telah menyampaikan ceramah bertajuk Basic Theory & Working Principle of DLS for Particle Size Measurement.
Selepas sesi ceramah, diadakan sesi demostrasi penentuan saiz partikel menggunakan sampel daripada para peserta.
Semoga bengkel ini dapat memberikan kefahaman dan manfaat yang berguna kepada para peserta.