KURSUS PENGOPERASIAN DAN APLIKASI XRD - ANJURKAN PPM

Pada 22 Mei 2012, PPM telah menganjurkan Kursus Pengoperasian dan Aplikasi XRD. Tujuan kursus adalah untuk meningkatkan kefahaman warga JMG berkaitan dengan prinsip-prinsip asas dan perisian XRD. Selain itu, memberi pendedahan kepada warga JMG secara praktikal berkaitan dengan penyediaan sampel untuk analisa XRD dan pengoperasian XRD.

1

2

3

Written by : ezulia