Taklimat Teknikal oleh Dr. Min Jang dari Institute Reclamation Technology, Mine Reclamation Corporation (Mireco), South Korea

Satu sesi taklimat teknikal telah diadakan di Dewan Seminar PPM pada 24 Mei 2012 yang disampaikan oleh Dr Min Jang dari MIRECO dengan tajuk pembentangannya adalah :

Tajuk 1:  Acid Mine Drainage: The Korean Experience

Tajuk 2 : Acid Mine Drainage Treatment

1

2

3

 

Written by : ezulia