Bengkel Pemprosesan Mineral

Bengkel Pemprosesan Mineral
IPOH, 22-26 MEI - Cawangan Pelaksana Pengkomersialan (CPP) dengan kerjasama Cawangan Teknologi Pemprosesan Mineral (CTPM) telah mengadakan Bengkel Pemprosesan Mineral. Seramai 45 orang peserta terdiri dari pegawai dan pembantu yang diwakili dari setiap cawangan telah mengikuti bengkel ini.
 
Ketua Cawangan Teknologi Pemprosesan Mineral, Dr. Hj. Ismail Bin Ibrahim dan Ketua Cawangan Teknologi Berasaskan Lempung, Tn Hj. Malek bin Selamat telah dijemput untuk perkongsian ilmu dalam bengkel ini. Manakala ucapan perasmian pembukaan dan penutup bagi bengkel ini telah disampaikan oleh Pn. Hjh. Salmah binti Baharuddin selaku Ketua Cawangan Pelaksana Pengkomersialan.
 
Tujuan bengkel ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada peserta tentang asas pemprosesan mineral serta teknik-teknik yang betul dalam menjalankan pemprosesan mineral bagi memperolehi dapatan yang optimum. Turut diadakan latihan amali bagi menambahkan lagi kefahaman peserta dalam pemprosesan mineral.
 
 

Lawatan ke Kuari FYS Berapit, Bukit Mertajam, Pulau Pinang

Lawatan ke Kuari FYS Berapit, Bukit Mertajam, Pulau Pinang
PULAU PINANG, 18 MEI 2023 - Satu lawatan dan perbincangan teknikal berkenaan Pembangunan Aplikasi yang dbangunkan oleh Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) telah diadakan di kuari FYS Berapit, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
 
Lawatan ini adalah untuk meninjau dengan lebih dekat operasi kuari dan memfokuskan kepada pembangunan aplikasi mudah alih yang telah dibangunkan oleh PPM bagi tujuan pemantauan. Semua aplikasi kini yang telah dibangunkan oleh PPM bagi tujuan pemantauan.
 
Lawatan ini telah diketuai oleh Dr Izhar Abadi bin Ibrahim Rais, Ketua Cawangan, Cawangan Teknologi Perlombongan dan Pengkuarian (CTPP).
 
 

Lawatan Pegawai Penyelidik dari Universiti Teknologi Petronas (UTP) ke PPM

Lawatan Pegawai Penyelidik dari Universiti Teknologi Petronas (UTP) ke PPM
IPOH, 17 Mei 2023 - Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) telah menerima lawatan seramai 5 orang pegawai penyelidik dari Universiti Teknologi Petronas (UTP).
 
Lawatan ini bertujuan menjalankan kerjasama dengan PPM bagi mendapatkan ilmu dan teknik-teknik yang betul berkaitan proses pengekstrakan unsur nadir bumi (REE).
 
Dr. Ismail bin Ibrahim selaku Ketua Cawangan Teknologi Pemprosesan Mineral telah mengetuai perbincangan tersebut bersama dengan pasukan REE PPM.
 
Para pelawat turut dibawa melawat ke Galeri Penyelidikan PPM bagi mengenali lagi PPM melalui projek-projek penyelidikan yang telah dijalankan.
 
Semoga lawatan dan perbincangan ini merintis kepada kerjasama erat pada masa hadapan.
 
 

Lawatan ke Northern Dolomite Sdn. Bhd., Perlis.

Lawatan ke Northern Dolomite Sdn. Bhd., Perlis.
24 Februari 2023 - Seramai 8 orang pegawai dari Cawangan Teknologi Bahan Termaju (CTBT) telah mengadakan lawatan ke Northern Dolomite Sdn. Bhd., Perlis.
 
Tujuan utama lawatan adalah untuk mengadakan perbincangan mengenai dua projek usahasama PPM-JMG dengan Northern Dolomite iaitu penghasilan marmar sintetik menggunakan sisa dolomit tempatan dan penyingkiran besi daripada dolomit.
 
 

Lawatan teknikal oleh kakitangan Makmal Berpusat Universiti Malaysia Pahang (UMP) ke Pusat Penyelidikan Mineral (PPM)

Lawatan teknikal oleh kakitangan Makmal Berpusat Universiti Malaysia Pahang (UMP) ke Pusat Penyelidikan Mineral (PPM)
IPOH, 21 FEB - Satu lawatan teknikal oleh kakitangan Makmal Berpusat Universiti Malaysia Pahang (UMP) ke Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) telah diadakan pada hari ini.
 
Lawatan ini bertujuan mewujudkan jalinan kerjasama teknikal di antara dua pihak dan mengetahui lebih lanjut berkenaan perkhidmatan teknikal serta kajian dalam bidang mineral dan geosains yang ditawarkan oleh PPM.
 
Lawatan ini terdiri daripada enam kakitangan UMP yang diketuai oleh Pengarah Makmal Berpusat UMP, Prof. Madya Dr. Hazrulrizawati Binti Abd. Hamid, pegawai-pegawai sains kanan dan pembantu pegawai sains.