Sesi Taklimat Eksekutif Kepada YB Menteri JPM (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Berhubung Situasi Semasa dan Tindakan Menghadapi Monsun Barat Daya.

Sesi Taklimat Eksekutif Kepada YB Menteri JPM (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Berhubung Situasi Semasa dan Tindakan Menghadapi Monsun Barat Daya.
Sesi Taklimat Eksekutif Kepada YB Menteri JPM (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Berhubung Situasi Semasa dan Tindakan Menghadapi Monsun Barat Daya.
Sesi ini telah di pengerusikan oleh YB Datuk Armizan Bin Mohd Ali, Menteri di JPM (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas). Pada 17 Julai 2023. Turut diwakili oleh Tn Hj Zamri Bin Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains.

Sesi Pembentangan Pengstukturan Semula JMG kepada Bahagian Mineral Geosains (BMG) dan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM) kementerian NRECC.

Sesi Pembentangan Pengstukturan Semula JMG kepada Bahagian Mineral Geosains (BMG) dan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM) kementerian NRECC.
Sesi Pembentangan Pengstukturan Semula JMG kepada Bahagian Mineral Geosains (BMG) dan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM) kementerian NRECC.
Sesi ini telah di pengerusikan oleh Ketua Pengarah Tn Hj Zamri bin Ramli. Pada 17 Julai 2023 bertempat di bilik mesyuarat garnet ibu pejabat JMG.

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA TAHUN 2023 (PTM JMG 2023)

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA TAHUN 2023 (PTM JMG 2023)
Unit Pembangunan Modal Insan (PMI) Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) sedang menganjurkan PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA TAHUN 2023 (PTM JMG 2023) pada 10 hingga 18 Julai 2023 bertempat di Tower Regency Hotel, Ipoh, Perak.
Semoga diakhir program ini para peserta dapat mengetahui konsep kenegaraan dan Perkhidmatan Awam; tanggungjawab dan peranan Pegawai Awam; membudayakan kerja kelas pertama dan mengenali sejarah, tugas teras serta fungsi Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia.