PENILAIAN POSTUR KESELAMATAN (SPA) UNTUK PROJEK SISTEM MAKLUMAT MINERAL DAN GEOSPATIAL MALAYSIA (MyGEMS)

PENILAIAN POSTUR KESELAMATAN (SPA) UNTUK PROJEK SISTEM MAKLUMAT MINERAL DAN GEOSPATIAL MALAYSIA (MyGEMS)

PENILAIAN POSTUR KESELAMATAN (SPA) UNTUK PROJEK SISTEM MAKLUMAT MINERAL DAN GEOSPATIAL MALAYSIA (MyGEMS)

Sesi tersebut telah berlangsung dengan jayanya pada 31 Julai 2023, bertempat di Bilik Mesyuarat Galena, Ibu Pejabat JMG Putrajaya. Sesi itu dipengerusikan oleh Pengarah Cawangan Pengurusan Maklumat dan dihadiri oleh kontraktor, Alami Technology Sdn Bhd, dan OrenG Academy secara hibrid.

Program SPA bertujuan untuk menyediakan organisasi dengan pandangan dan keterlihatan tentang risiko keselamatan yang mendasari, kelemahan dan kelemahan pada infrastruktur dan cadangan untuk penambahbaikan keselamatan jangka pendek dan jangka panjang yang melibatkan teknologi, manusia dan proses.

Hasilnya hendaklah memenuhi objektif ujian, keperluan perniagaan, pematuhan peraturan dan memastikan tindakan sewajarnya diambil.

PROGRAM GOTONG ROYONG PERLUPUSAN FAIL CPP,

PROGRAM GOTONG ROYONG PERLUPUSAN FAIL CPP,

Gotong-royong bagi pelupusan fail lama dilaksanakan oleh Unit Pentadbiran Ibu Pejabat untuk memastikan ruang penyimpanan bilik fail teratur, bersih dan mampu menampung kewujudan fail baru. Penyisihan fail lama dilakukan selaras dengan prosedur dan SOP yang telah dipelajari didalam Bengkel Pelupusan Rekod Awam 14-15 Jun 2023 sebelum ini.

Sesi Taklimat Eksekutif Kepada YB Menteri JPM (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Berhubung Situasi Semasa dan Tindakan Menghadapi Monsun Barat Daya.

Sesi Taklimat Eksekutif Kepada YB Menteri JPM (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Berhubung Situasi Semasa dan Tindakan Menghadapi Monsun Barat Daya.
Sesi Taklimat Eksekutif Kepada YB Menteri JPM (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Berhubung Situasi Semasa dan Tindakan Menghadapi Monsun Barat Daya.
Sesi ini telah di pengerusikan oleh YB Datuk Armizan Bin Mohd Ali, Menteri di JPM (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas). Pada 17 Julai 2023. Turut diwakili oleh Tn Hj Zamri Bin Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains.