Kunjungan Hormat konsultan Rideau Potomac Strategy Group (RPSG), Kanada kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia

Kunjungan Hormat konsultan Rideau Potomac Strategy Group (RPSG), Kanada kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia
Kunjungan Hormat konsultan Rideau Potomac Strategy Group (RPSG), Kanada kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia
 
📍 Ibu Pejabat JMG, Putrajaya
⏰ 15 Januari 2024
 
YBhg. Datuk Zamri b. Ramli, Ketua Pengarah JMG telah menerima kunjungan hormat dari pihak RPSG yang terdiri daripada En. Eric Miller, President Rideau Potomac Strategy Group dan En. Mark Camilleri, peguam dan pembuat undang-undang bagi sektor perlombongan di Kanada yang berpusat Brussels.
Perbincangan berkaitan ‘Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia’ telah dijalankan dengan santai di bilik Ketua Pengarah JMG.
Sebagai makluman, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) melalui BMG dan JMG dengan kerjasama MITI dan Global Affair Canada (GAC) telah mengemukakan permohonan pada tahun 2022 kepada ‘Canadian Expert Deployment Mechanism’ (EDM) untuk program ‘Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM), The Technical Assistance (TA) to Promote Sustainable Mining Practices In Malaysia’ bagi sektor perlombongan.
Semoga hubungan antara kedua belah pihak ini akan membuahkan perkembangan yang sihat ke arah kemajuan sektor perlombongan di Malaysia.

Majlis Pelancaran Hari Gaya Hidup Hijau Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES)

Majlis Pelancaran Hari Gaya Hidup Hijau Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES)
Majlis Pelancaran Hari Gaya Hidup Hijau Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES)
 
📍 Kompleks F, NRES, Putrajaya
📆 12 Januari 2024
 
Pihak JMG yang diwakili oleh En Yusari b. Basiran, Pengarah Cawangan Ekonomi Mineral, juga menanggung kerja Timbalan Ketua Pengarah (Korporat dan Ekonomi Mineral) telah menghadiri majlis ini.
Antara acara yang dijalankan ialah sesi advokasi Amalan Gaya Hijau, Demonstrasi Pelupusan E-Waste, Say NO to Plastic Bag (#Reuse2Shop) serta Trash4Protection
Pada sesi lain ketua-ketua jabatan bersama YB Menteri NRES, pihak JMG juga telah mengambil peluang menyampaikan kepada YBM cenderamata iaitu labu sayong kristal hasil buatan Pusat Penyelidikan Mineral JMG, Laporan Tahunan JMG 2022 serta laporan-laporan berkaitan mineral yang baru diterbitkan oleh JMG iaitu:
1) Malaysian Minerals Yearbook (MYB) 2022
2) Directory of Mineral-Based Industries in Malaysia (MBI) 2022
3) Malaysian Mining and Sustainability Report (MMS) 2022
4) Industrial Mineral Production Statistics and Directory of Producers in Malaysia (IMP) 2022
5) Malaysian Mineral Trade Statistics (MINTRADE) 2022

Kunjungan dari Energy Commission of Sabah (ECoS) dan perbincangan berkaitan mineral dan geosains di Negeri Sabah

Kunjungan dari Energy Commission of Sabah (ECoS) dan perbincangan berkaitan mineral dan geosains di Negeri Sabah
Kunjungan dari Energy Commission of Sabah (ECoS) dan perbincangan berkaitan mineral dan geosains di Negeri Sabah
📍 Ibu Pejabat JMG
📆 11 Januari 2024
Pihak JMG telah memberikan taklimat berkaitan latarbelakang jabatan, sumber mineral dan data geosains serta penggunaan aplikasi MyGEMS yang dibangunkan oleh JMG bagi mendapatkan data mineral dan geosains oleh orang awam.
Suatu sesi taklimat juga telah diberikan oleh ECoS kepada JMG tentang latarbelakangnya serta perbincangan dula hala telah dijalankan.
Sebagai makluman, ECoS merupakan satu badan berkanun baru di bawah Kerajaan Negeri Sabah yang bertanggungjawab ke atas kuasa kawal selia sektor tenaga di Negeri Sabah, dan akan mengambil alih kuasa kawal selia bekalan elektrik di Sabah.
Semoga hubungan yang terjalin ini akan dimanfaatkan bagi pembangunan Negeri Sabah terutamanya dalam perkembangan tenaga boleh diperbaharui (renewable energy).

International Geological Survey Meeting

International Geological Survey Meeting
International Geological Survey Meeting
 
⏰ 09 January 2024
📍 King Abdulaziz Center, Riyadh, Saudi Arabia.
 

Datuk P.Geol. Zamri b. Ramli, Ketua Pengarah JMG telah mewakili negara menghadiri Mesyuarat Kajian Geologi Antarabangsa.

Ia adalah sebahagian daripada program di bawah Forum Mineral Masa Depan Antarabangsa Ke-3 yang dianjurkan oleh

The Saudi Geological Survey (SGS) yang mengadakan pertemuan wakil pemimpin organisasi didalam bidang geologi dari seluruh dunia.

Mesyuarat itu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan penyelarasan langsung antara negara dalam bidang geologi untuk mencapai objektif bersama.

SESI LIBAT URUS ENTERPRISE AGREEMENT UNTUK PERISIAN ARCGIS ANTARA JMG DAN ESRI MALAYSIA SIRI 1-2024

SESI LIBAT URUS ENTERPRISE AGREEMENT UNTUK PERISIAN ARCGIS ANTARA JMG DAN ESRI MALAYSIA SIRI 1-2024
SESI LIBAT URUS ENTERPRISE AGREEMENT UNTUK PERISIAN ARCGIS ANTARA JMG DAN ESRI MALAYSIA SIRI 1-2024
 
Libat urus ini merupakan kesinambungan daripada Bengkel Pengurusan Data Geospatial JMG dan Perkongsian Teknologi bersama ESRI MALAYSIA Siri 3-2022 yang telah diadakan pada 4-6 Oktober 2022.
 
Perbincangan pada sesi kali ini adalah berkaitan dengan keperluan teknologi GIS dalam menyokong operasi masa kini dan akan datang setiap kluster bidang mineral dan geosains.