BENGKEL PENGURUSAN MAKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI BAGI ZON TENGAH di CREaTE, MELAKA

BENGKEL PENGURUSAN MAKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI BAGI ZON TENGAH di CREaTE, MELAKA

ALOR GAJAH, MELAKA (24 SEPTEMBER 2018): Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) telah menganjurkan satu bengkel “Pengurusan Maklumat Sains dan Teknologi” bagi Zon Tengah di CREaTE, Alor Gajah, Melaka. Tujuan bengkel ini adalah untuk meluaskan penyertaan institusi lain dalam inisiatif perkongsian kemudahan dan peralatan sainstifik serta maklumat modal insan (kepakaran) seperti yang terkandung dalam pangkalan data STI MASTIC. Bengkel ini dibahagi kepada dua sessi iaitu sessi pengemaskinian Pangkalan Data Modal Insan (NMDS) dan sessi Pengemaskinian Pangkalan Data Kemudahan dan Peralatan Saintifik.

Written by : ezulia