Ekspedisi Saintifik Pelbagai Bidang Geopark Lembah Kinta 2015

Ekspedisi ini telah dianjurkan oleh JMG Malaysia, Perak dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia (ASM) pada 7 hingga 13 November 2015 di The Lereng Adventure Camp Ulu Chepor, Ipoh, Perak. Ekspedisi ini memberi fokus kepada 5 bidang penyelidikan utama iaitu geologi, flora, fauna, kualiti air serta sosio-ekonomi. Maklumat yang diperolehi dari ekspedisi ini akan digunakan dalam penyediaan dossier Pembangunan Geopark Lembah Kinta, di samping penerbitan kertas teknikal bersama pihak ASM. 

Baca selanjutnya

Bengkel Pembangunan Geopark Lembah Kinta Kesedaran dan Peluang

Bengkel separuh hari ini telah diadakan pada tarikh 30 Oktober 2015 (hari Jumaat) di Best Western Premier The Haven, Ipoh. Penganjuran bengkel ini adalah sebagai salah satu medium untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat Lembah Kinta (public engagement) khususnya kepada agensi/jabatan kerajaan, NGO dan pengusaha ekopelancongan berkaitan konsep geopark. 

Baca selanjutnya

Lawatan Sambil Belajar ke MSC Butterworth

Satu lawatan sambil belajar ke MSC Butterworth telah diadakan oleh kakitangan JMG Malaysia Perak pada 22 hb April 2015. Seramai 29 kakitangan telah menyertai lawatan tersebut. Tn. Pengarah juga telah turut serta dalam lawatan tersebut. Objektif lawatan diadakan adalah sebagai susulan kepada lawatan ke Lombong Rahman Hydraulik. Lawatan ke Lombong Rahman Hydraulik yang telah diadakan sebelum ini adalah bagi melihat sendiri kerja-kerja mengekstrak bijih dari bumi manakala di MSC pula adalah tempat bijih tersebut diproses menjadi jongkong timah.

Baca selanjutnya

Program Pendedahan Kepada Risiko Geologi Kawasan Tanah Tinggi

Program Pendedahan Kepada Risiko Geologi Kawasan Tanah Tinggi telah dianjurkan oleh Unit Pengurusan Maklumat dengan kerjasama dari Unit Geosains pada 8 hb September 2015 di Cameron Highlands. Seramai 24 orang terlibat dalam program ini. Objektif utama program diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada kakitangan JMG Perak berkenaan risiko geologi yang wujud di kawasan tanah tinggi. 

Baca selanjutnya

Program Pemahaman Kepada Penggerudian Hidrogeologi

Program Pemahaman Kepada Penggerudiaan Hidrogeologi telah dianjurkan oleh Unit Geosains JMG Perak dengan kerjasama dari Unit Pengurusan Maklumat pada 27 hb Ogos 2015. Program ini dilaksanakan di Kg. Kajang Lasah, Sungai Siput, Perak. Objektif utama program ini adalah untuk memberi pemahaman kepada kakitangan dari unit lain tentang kerja penggerudian yang dilaksanakan dalam hidrogeologi. Seramai 14 orang kakitangan telah terlibat dalam program ini.   

G1

G2