LAWATAN KERJA SETIAUSAHA BAHAGIAN (PEMBANGUNAN) KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA) KE NEGERI SABAH DARI 29 NOVEMBER HINGGA 03 DISEMBER 2021

LAWATAN KERJA SETIAUSAHA BAHAGIAN (PEMBANGUNAN) KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA) KE NEGERI SABAH DARI 29 NOVEMBER HINGGA 03 DISEMBER 2021

KOTA KINABALU (02 DISEMBER 2021) : YBrs. Tuan Hamsha bin Injau, Setiausaha Bahagian (Pembangunan) KeTSA melakukan lawatan kerja rasmi ke tapak cadangan Pembinaan Bangunan Mini KeTSA di Jalan Lintas, Penampang Sabah baru-baru ini.

Sepanjang lawatan, YBrs. Tuan Hamsha bin Injau telah menghadiri sesi taklimat ringkas bersama Pengarah Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (Sabah) (JUPEM), Pengarah Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Negeri Sabah (JKPTG) dan menanggung Pengarah En. Wong Vui Chung, Jabatan Mineral dan Malaysia, Sabah (JMG) untuk cadangan Pembinaan Bangunan Mini Kementerian Dan Sumber Asli (Mini KeTSA) di Sabah bagi Rancagnan Malaysia Ke Dua Belas.