pameran sempena program perhutanan sosial bersama komuniti setempat

pameran sempena program perhutanan sosial bersama komuniti setempat

Kenaboi, Jelebu, 30 April 2018 - Satu Program Perhutanan Sosial Bersama Komuniti Setempat telah diadakan di Taman Negeri Kenaboi, Jelebu, Negeri Sembilan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada komuniti setempat mengenai Taman Negeri Kenaboi serta menjalinkan kerjasama bersama komuniti setempat. Kerjasama ini melibatkan pelbagai aktiviti antaranya adalah aktiviti ekopelancongan yang dijangka akan dapat memberi faedah kepada komuniti setempat. 

Baca selanjutnya