PELAJAR LATIHAN INDUSTRI PPM

PELAJAR LATIHAN INDUSTRI PPM

2 Dis 2013 – 27 Feb 2014 - Seksyen Teknologi Pemprosesan Mineral, Pusat Penyelidikan Mineral Ipoh telah menerima kehadiran seorang pelajar latihan industri dari University of Queensland, Australia.  Beliau ialah En Nazrin Ajjar bin Abdullah iaitu pelajar Ijazah Kejuruteraan Kimia Tahun 3, yang telah menjalani latihan industri di PPM dari 2 Disember 2013 hingga 27 Februari 2014. Semasa di PPM, beliau telah didedahkan kepada teknik-teknik pemprosesan mineral, analisis mineral dan juga terlibat sama di dalam kajian feldspar iaitu menjalankan ujian pengapungan buih (Froth Flotation) keatas sampel feldspar dari Ceramic Material Supply Sdn. Bhd, Kapar, Selangor.

Baca selanjutnya

TAKLIMAT DAN KERJA PERSAMPELAN LEMPUNG DI TRONG, TAIPING, PERAK

TAKLIMAT DAN KERJA PERSAMPELAN LEMPUNG DI TRONG, TAIPING, PERAK

12 November 2014 – Seramai 40 orang peserta terdiri daripada kumpulan Sokongan I, Sokongan II dan Pegawai Penyelidik dari Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) telah menjalankan Taklimat dan Kerja Persampelan Lempung di Trong, Taiping, Perak. Taklimat dan Kerja Persampelan tersebut telah dijalankan selama 3 hari 2 malam, iaitu dari 12 November hingga 14 November 2014.

Baca selanjutnya

Lawatan Teknikal di HTL Industries Sdn. Bhd dan UTM, Skudai

2

23 dan 24 September 2014, satu lawatan teknikal di kilang HTL Industries Sdn. Bhd. dan Universiti Teknolgi Malaysia (UTM), Skudai telah di anjurkan oleh Seksyen Teknologi Bahan Termaju (STBT). Lawatan ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pegawai-pegawai STBT mengenai proses penghasilan produk solid surface disamping mendapatkan khidmat nasihat, pandangan dan maklumat berkaitan bahan mentah, proses dan kualiti produk yang berkaitan dengan aktiviti R&D penghasilan komposit marmar.

Baca selanjutnya