BEST PRACTICES ON MINE REHABILITATION And DECOMMISSIONING Kick-Off Regional Meeting On The Production Of CCOP Coffee Table Book Greenhills Elan Hotel Modern, Greenhills, San Juan City, Manila, Philippines

BEST PRACTICES ON MINE REHABILITATION And DECOMMISSIONING Kick-Off Regional Meeting On The Production Of CCOP Coffee Table Book Greenhills Elan Hotel Modern, Greenhills, San Juan City, Manila, Philippines

22-26 Jun 2015, Dr Shamsul Kamal bin Sulaiman dan En Hisamuddin bin Termidi telah menghadiri Best Practices On Mine Rehabilitation And Decommissioning, Kick-Off Regional Meeting On The Production Of CCOP Coffee Table Book Greenhills Elan Hotel Modern, Greenhills, San Juan City, Manila, Philippines. Tujuan mesyuarat ini adalah sebagai satu platform dan juga untuk mendapatkan maklumat ‘success stories’ didalam pemulihan kawasan perlombongan selepas aktiviti perlombongan.

Baca selanjutnya

MINI SEMINAR PROJEK THORIUM FLAGSHIP

MINI SEMINAR PROJEK THORIUM FLAGSHIP

3 Jun 2015: PPM terlibat dengan Projek Thorium Flagship di bawah Subprojek 2.1: Production of nuclear grade Thorium and Uranium from local sources for reactor fuel yang diketuai oleh Agensi Nuklear Malaysia (ANM). Projek Thorium Flagship merupakan aspirasi negara menuju kearah penjanaan tenaga elektrik daripada nuklear pada masa hadapan. Agensi-agensi lain yang terlibat dengan Projek Thorium Flagship di bawah Subprojek 2.1 selain ANM ialah Universiti Malaysia Pahang (UMP), Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Baca selanjutnya

NAM S&T Centre-DST Training Fellowship on Minerals Processing and Beneficiation

NAM S&T Centre-DST Training Fellowship on Minerals Processing and Beneficiation

12 Januari 2015 hingga 6 Mac 2015 - En Mohd Idham Mustaffar telah menghadiri latihan yang bertajuk ‘NAM S&T Centre-DST Training Fellowship on Minerals Processing and Beneficiation’. Latihan ini telah diadakan di MINTEK, Johannnesburg, Afrika Selatan dan dianjurkan oleh NAM Science & Technology Centre dan Department of Science and Technology Afika Selatan. Latihan ini dihadiri seramai 14 orang peserta daripada pelbagai negara seperti India, Burkina Faso, Nigeria, Sudan, Ghana, Syria, Eritrea, Malaysia dan Afrika Selatan sendiri. Objektif latihan ini ialah untuk memberi pendedahan kepada para peserta mengenai pemprosesan dan benefisiasi mineral dan mendedahkan kepada para peserta ini mengenai prinsip-prinsip asas dan perkembangan yang berkaitan dalam bidang ini supaya mereka dapat menggunakan teknik yang moden dan terkini ini dan memahami kesan-kesannya terhadap alam sekitar.

Baca selanjutnya

USAHASAMA KAJIAN PENYELIDIKAN DIANTARA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) DAN PUSAT PENYELIDIKAN MINERAL (PPM)

USAHASAMA KAJIAN PENYELIDIKAN DIANTARA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) DAN PUSAT PENYELIDIKAN MINERAL (PPM)

13 Januari 2015    - PPM telah dikunjungi oleh seorang Pensyarah dan tiga pelajar dari Pusat pengajian Kejuruteraan Kelautan, Universiti Malaysia Terengganu (UMT).  Tujuan kunjungan mereka untuk mengadakan usaha-sama diantara PPM-UMT bagi menjalankan kajian penyelidikan mengenai kajian tulang lembu, tulang ikan dan kajian habuk. Pensyarah berkenaan, Dr Noor Zaitun Bt Yahya merupakan Penyelia bagi keempat-empat pelajar tersebut.  

UMT telah melantik Dr Hj Ismail Bin Ibrahim yang merupakan Pegawai Penyelidik dari Cawangan Teknologi Pemprosesan Mineral sebagai Penyelia Lapangan bagi dua orang pelajar Projek Ilmiah Tahun Akhir. Pelajar tersebut adalah Cik Nur Amalina Amyza Bt Azmi dengan kajian beliau bertajuk  ‘Optimum Pores Size of Activated Carbon from Inorganic Biodegradable Waste (Cow Bones) by Activation Process’.  Pelajar kedua, Cik Nur Fatin Afiqah Binti Abdul Khadib dengan kajian beliau bertajuk ‘Optimum Pores Size of Activated Carbon from Inorganic Biodegradable Waste (Fish Bones) by Chemical Activation Process’.  

Baca selanjutnya